Výsledky nezávislých štúdií potvrdzujú kvalitu a efektívnosť výrobkov Advanced Formula!

DuoLife výrobky sú na rôznych etapách produkcie testované z hľadiska kvality a účinnosti. V poslednom čase boli v nezávislom, renomovanom laboratóriu špeciálne testované tieto dva naše prípravky: DuoLife Advanced Formula Shampoo a DuoLife Advanced Formula Conditioner. Aby sme dodržali zásadu transparentnosti, chceli by sme Vám teraz oznámiť výsledky.
Na začiatku Vám prezradíme niekoľko vecí, ako prebiehali skúšky. Laboratórium ich vykonávalo v kontrolovaných podmienkach (v kaderníckom salóne), aj v nekontrolovaných podmienkach (doma na skupine dobrovoľníkov). Takýto prístup umožnil značne zvýšiť rozsah skúšok a vykonať ich komplexne, vďaka čomu možno považovať výsledky za smerodajné.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Vďaka Vám za zdieľanie ❤️